Homobama (Barack Obamas homopolitikk)

tirsdag 20. januar 2009


Så til det viktigste spørsmålet: Hva vil Obama bety for homorettigheter i USA; dette homoseksuelle u-landet?

Gjennom valgkampen ble dette i USA kontroversielle temaet tonet ned. Det eneste punktet som ble nevnt på BarackObama.com var å styrke lovverket mot hatkriminalitet.

Nettstedet On the issues gir allikevel en grundig gjennomgang av hva Obama har gjort og ment så langt.
 • Motstander av Californias lov mot homoekteskap (Jul 2008)
 • Mener homofili ikke er et valg (Nov 2007)
 • Avgjørelser angående ekteskap skal avgjøres på delstatsnivå. (Oct 2007)
 • Homofili er ikke mer amoralsk enn heterofili. (Oct 2007)
 • Det er greit å presentere 6-åringer for homofile par; de vet allerede. (Sep 2007)
 • Har noe ekteskap tatt slutt fordi to homoer har holdt hender? (Aug 2007)
 • Vi behøver sterke partnerskap (civil unions), ikke svake partnerskap. (Aug 2007)
 • Homofiles rettigheter ved lov skal dikteres av staten, ikke av kirka. (Aug 2007)
 • Løsrive homoekteskap fra ordet "ekteskap". (Aug 2007)
 • Homoekteskap er mindre viktig enn like rettigheter for øvrig. (Aug 2007)
 • Homorettighetsorganisasjoner er noe lik borgerretighetsbevegelsen. (Aug 2007)
 • La hver religiøse undergruppe selv bestemme om de anerkjenner homoekteskap. (Jul 2007)
 • Vedta ENDA (like rettigheter i arbeidslivet) og utvid hatkriminalitetslovgivning. (Mar 2007)
 • Var i mot lovforslaget DOMA (beskyttelse av ekteskapet som heterofil institusjon) i Illionois. (Mar 2007)
 • Støtter helserettigheter for homofile partnere. (Oct 2006)
 • Motstander av homoekteskap; støtter sivile partnerskap og like rettigheter for homofile. (Oct 2006)
 • Ekteskap er ikke en menneskerett; ikke-diskriminering er. (Oct 2004)
 • Få med seksuell orientering i antidiskrimineringslovverket. (Jul 1998)
Så langt har ikke Obama stemt over mange saker som omhandler homorettigheter, men On the issues lister opp følgende:
 • Stemte mot grunnlovsfestet forbud mot sammekjønnsekteskap. (Jun 2006)
 • Har rating på 89% av homolobbyorganisasjonen HRC, noe som indikerer en positiv holdning til homorettigheter. (Dec 2006
Heldigvis oppdaterte Obama politikken sin på overgangsnettsiden som nyvalgt president. Der innledes LHBT-delen med følgende sitat fra Obama, gitt i juni 2007:
"While we have come a long way since the Stonewall riots in 1969, we still have a lot of work to do. Too often, the issue of LGBT rights is exploited by those seeking to divide us. But at its core, this issue is about who we are as Americans. It's about whether this nation is going to live up to its founding promise of equality by treating all its citizens with dignity and respect."
Følgende punkter ligger under kapittelet:
 • Utvide lovene mot hatkriminalitet
 • Bekjempe diskriminering på arbeidsplassen
 • Støtter en partnerskapslov og like rettigheter på føderalt nivå
 • Er mot et grunnlovsfestet forbud mot homoekteskap
 • Gi homofile rett til å tjene i forsvaret
 • Utvide adopsjonsrettighetene til omfavne også homofile
 • Støtte hivforebyggende tiltak
Og i sum? Jeg tror det blir bra. Som guvernør Richardson sa: Man må gjøre det som er oppnåelig.

Som fire år med borgerlig regjering var et sort hull i forhold til homofiles rettigheter her til lands, har åtte år med Bush vært alt annet enn en prideparade for amerikanske lesbiske og homofile.

Her er for øvrig den nye forsiden på Whitehouse.gov


Og avisene har dekket innsettelsen rikelig:
Dagbladet: Nå er Obama president,VG: Obamas historiske tale, Aftenposten: Feststemning i Washington.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar